Route

Zoek een exposant

GOCA

Adres:
Technologiestraat 21-25 21-25
1082  Brussel (Belgium)

Telefoon: +32 (0) 2 469 09 00
Fax: +32 (0) 2 469 05 70
E-mail: goca@goca.be
Website: http://www.goca.be

Detail van de onderneming: In 1933 werden de eerste ondernemingen belast met de autokeuring officieel erkend door de overheid. Daar het nodig was gestandardiseerde en eenvormige contacten te onderhouden met de overheid en de andere federaties die actief zijn in de automobiel- en transportsector werden deze ondernemingen uiteindelijk in een federatie verenigd in 1938 onder de noemer GOCA, de Groepering van erkende ondernemingen voor autokeuring en rijbewijs. De groepering werd officieel erkend als v.z.w. in 1962. In 1965 werd de organisatie van de examens tot het behalen van het rijbewijs toegevoegd aan de opdracht die door de overheid werd toevertrouwd aan de leden-ondernemingen. Via de v.z.w. coördineren de leden-ondernemingen vandaag de werking in België van 77 keuringscentra en 32 examencentra tot het behalen van het rijbewijs, overeenkomstig de instructies en onder de controle van de Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. Teneinde deze opdracht uit te voeren beschikt GOCA over de departementen «Autokeuring» en «Rijbewijs» om de technische en reglementaire ontwikkelingen en innovaties van de sector te volgen. GOCA beheert tevens een dienst informatica die de sector ondersteunt, alsook een vormingscentrum voor de opleiding en de bijscholing van inspectoren en examinatoren.

Beluister onze radiospot

Ontdek de nieuwe app

Het Auto Salon heeft zijn applicatie geupdate met een reeks nieuwe tools, zoals de gepersonaliseerde routes en agenda en de mogelijkheid om catalogi en brochures van de exposanten te downloaden. Ontdek ze hier weldra !

Meer info

De laatste digitale snufjes

Meer info

Volg ons op de sociale netwerken