Persoonsgegevens

Verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens met betrekking tot uw identificatie, samenstelling van uw gezin en diens mobiliteitsgewoonten worden verwerkt door FEBIAC vzw, Woluwedal 46 bus 6, te 1200 Brussel en/of door haar webregie SKYNET en dit met het oog op klantenbeheer en voor direct marketing doeleinden.

U heeft het recht op raadpleging van uw eigen gegevens, op verbetering ervan en een recht van verzet op hun verwerking of communicatie met het oog op direct marketing.

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke identificatieinformatie

In sommige gevallen zal FEBIAC of SKYNET gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals welke versie browser of computer operating systeem een bezoeker gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar deze naar de FEBIAC website gekomen is. 

MyCatalogs

Wat doen we met uw gegevens?

De exposanten van het Auto/Moto/Van Salon 2015 en FEBIAC maken er een erezaak van om uw privacy te beschermen en te respecteren. Al uw persoonlijke gegevens worden met de hoogste vertrouwelijkheid behandeld en geheel volgens de wet van 8 december 1992 – met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de privésfeer.

 Bij de activatie van MyCatalogs op de smartphone of tablet Salon app, zal u gevraagd worden naar een aantal persoonlijke gegevens. U bent niet verplicht om deze persoonlijke vragenlijst in te vullen om de Salon app te kunnen gebruiken. Indien u MyCatalogs went te activeren op de app, hebben wij deze gegevens wel nodig.

De gegevens die u opgeeft bij de activering (naam, voornaam en e-mailadres of Facebook-account) worden door FEBIAC gebruikt om u toegang te verschaffen tot de digitale informatie die u – d.m.v. het inscannen van de stickers op standen van de exposanten - heeft opgevraagd. 
 
Uw identificatiegegevens kunnen – enkel mits uw goedkeuring - door FEBIAC en de deelnemende exposanten gebruikt worden, om een betere kijk te krijgen op uw behoeften en om u vervolgens meer gepersonaliseerde diensten te kunnen aanleveren, die beter aansluiten op uw verwachtingen. Ze zullen u ook op de hoogte kunnen houden van de producten en diensten die ze aanbieden, alsook van allerlei nieuwigheden, activiteiten, reclameboodschappen en exclusieve evenementen.

Ingeval u geen gebruik meer wenst te maken van deze opvolging, kan u zich op elk moment weer uitschrijven. We herinneren u er eveneens aan dat u te allen tijde recht van toegang heeft tot uw gegevens en dat u deze kunt corrigeren. Deze rechten kunt u uiteraard ook steeds laten gelden bij elke exposant aan wie u uw gegevens doorgegeven hebt.

Alle persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, zullen pas worden meegedeeld aan ondernemingen of derden, andere dan de exposanten van het Salon, wanneer u daar de toelating toe gegeven hebt.

U bent in geen enkel geval verplicht om MyCatalogs te gebruiken. Als de talloze voordelen u niet wensen te bekoren, kunt u net als elk jaar papieren documentatie aan de exposanten vragen – zolang hun voorraad strekt.

U kunt naderhand nog steeds van mening veranderen, indien u bij het downloaden van de app afziet van de registratie op MyCatalogs. Het volstaat om u achteraf via de app te registreren.