Search a company or brand

BIVV - IBSR

Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid Het BIVV is een instantie ten dienste van de overheid, onder meer van de Minister van Mobiliteit en Vervoer en van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. In deze hoedanigheid is het BIVV gelast met het voorbereiden en het in werking stellen van de politiek op het vlak van de verkeersveiligheid. Het BIVV verleent diensten aan de overheidsinstellingen die tussenbeide komen in de domeinen met een impact op de verkeersveiligheid. Op Belgisch niveau kenmerkt de verkeersveiligheid zich door een veelvoud aan betrokken partijen. Het BIVV wenst zich dus te profileren als tussenpersoon en als een instantie voor overleg en coördinatie tussen de verschillende actoren op het vlak van de verkeersveiligheid, en dit zowel op federaal, gewestelijk, provinciaal, lokaal of gemeentelijk vlak. ------------------- Het Go For Zero-charter voor meer verkeersveiligheid… Uw verbintenis telt ! Wat is het Go For Zero-charter? Het Go For Zero-charter is een concrete verbintenis die burgers, organisaties, bedrijven en media ertoe aanzet om actie te ondernemen en zo het aantal verkeersslachtoffers in ons land te verminderen. Teken het charter op http://www.goforzero.be/_nl

Website : http://www.bivv.be