Persoonsgegevens

Verwerking & automatische opslag van gegevens

Verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens met betrekking tot uw identificatie, samenstelling van uw gezin en diens mobiliteitsgewoonten worden verwerkt door FEBIAC vzw, Woluwedal 46 bus 6, te 1200 Brussel en/of door haar webregie SKYNET en dit met het oog op klantenbeheer en voor direct marketing doeleinden.

U heeft het recht op raadpleging van uw eigen gegevens, op verbetering ervan en een recht van verzet op hun verwerking of communicatie met het oog op direct marketing.

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke identificatieinformatie

In sommige gevallen zal FEBIAC of SKYNET gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals welke versie browser of computer operating systeem een bezoeker gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar deze naar de FEBIAC website gekomen is.